Rose學校最近準備幫小朋友拍畢業照.
心血來潮,
找出Yo4年前的照片,
這可花了不少銀兩,
看看吧!

08-16X11.5-1PCS.jpg  

01-16X11.5-1PCS.jpg

02-16X11.5-1PCS.jpg  

03-16X11.5-1PCS.jpg  

04-16X11.5-1PCS.jpg  

06-16X11.5-1PCS.jpg 

07-16X11.5-1PCS.jpg 

 05-16X11.5-1PCS.jpg

創作者介紹
創作者 judychen0106 的頭像
judychen0106

黑皮家族

judychen0106 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()